Öka säkerheten och effektiviteten för myndighetsprojekt

Lucid ger myndigheter och entreprenörer säker automatiserad dokumentation om infrastruktur så att kritiska mål kan uppnås.

Kontakta säljare

Utveckla, dokumentera och kommunicera leveranser på ett säkert sätt för att uppdatera intressenter och hålla projekt i fas

Samordna team och uppnå mål effektivt

Kom igång snabbt med att bygga standardiserade arbetsflöden, tidslinjer och planer för att samordna team, förtydliga omfattningen och göra det möjligt för alla medverkande att slutföra uppgifter.

Minska risken och öka transparensen

Dela projektplaner med hjälp av Lucid och produktintegrationer. Filter och villkorlig formatering hjälper team att snabbt hitta viktig information.

Samarbete mellan intressenter

Centraliserad dokumentation hjälper myndigheter och kommersiella leverantörer att godkänna arbetsflöden, hålla koll på scheman och hantera budgetar.

Förbättra hybridarbete och säkerhet

Snabb, säker åtkomst till projektplaner, diagram och sprint-tavlor för att optimera resurser och genomföra projekt i hybridarbetsmiljöer.

Se fler lösningar

Lucid-partnerskap som garanterar lyckad styrning

Federal

Lucid Federal government customers include The Centers for Disease Control and Prevention, National Aeronautics and Space Administration, The National Science Foundation, The United States Department of Veterans Affairs and more.

State & Local

Lucid State and Local government customers include The State of Colorado, The State of Tennessee, and more.

Resellers

Lucid resellers include carahsoft, SHI International, CDW, and Insight Enterprises

Contracts & schedules

Lucid contracts and schedules include SEWP V, GSA, and NASPO

Sinead Kilkenny

Styrningsspecialist

Lucidchart hjälper människor att vara produktiva. Jag gillar att det finns mallar att importera data till. Programmet sköter så mycket av jobbet. Med Lucidchart halveras den tid som annars går till att dokumentera processer.

Samarbeta och nå målen på ett säkert sätt

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.