Bygg nya finansiella tjänster säkert

Utveckla nya appar och produkter med ditt hybridteam och uppfyll samtidigt alla regelkrav.

Kontakta säljare
CarouselSlider Image

Samarbeta säkert med ditt hybridteam

Arbeta produktivt var som helst och upprätthåll samtidigt den säkerhet som krävs av finansinstitut.

CarouselSlider Image

Samordna teamet med korrekt dokumentation

Dokumentera processer, planera projekt och mycket mer i ett delat utrymme. Håll alla synkroniserade med bilder som alltid är uppdaterade.

CarouselSlider Image

Modernisera äldre system och processer

Påskynda den digitala omvandlingen. Ta processer och system till molnet för att bygga finansiella appar och tjänster i världsklass.

CarouselSlider Image

Hur du kan dra nytta av Lucids programsvit för visuellt samarbete

Eliminera fel med förbättrade organisatoriska processer

Utvärdera interna processer och dela insikter med kunder och rådgivare. Se till att nya system och arbetsflöden blir säkra och tydliga. Du kan dessutom integrera dina diagram med Confluence.

Samarbeta effektivt i hybridmiljöer

Brainstorma, planera, håll morgonmöten och mycket mer på en säker virtuell whiteboard. Fatta snabbare beslut med tidslinjer, projektplaner och omröstningar.

Använd data för att skapa korrekt dokumentation

Länka data till diagrammen så att de uppdateras automatiskt när informationen ändras. Spara alla dokument i delade teammappar för enkel åtkomst.

Utveckla produkter och appar snabbare

Byt ut eller uppdatera gamla system. Skapa nya molnbaserade wireframes, prototyper eller UX-flöden med ditt hybridteam. Hantera åtkomsten med lösenord och dölj eller lås element i dokument.

Uppdatera och övervaka molninfrastrukturen

Länka ditt AWS-, Azure- eller GCP-konto för att automatiskt generera visualiseringar av hela molninfrastrukturen. Skapa framtida tillstånd och upptäck snabbt problemområden med villkorlig formatering.

Mike Doane

IT-konsult inom tjänsteleverans

Ofta uppfattas processer olika beroende på vilken person man frågar. Det skapar lätt missförstånd, men genom att samla alla i samma rum och projicera information på storskärm, och ge alla ett visuellt perspektiv på processen, kan du nå genombrott som du inte skulle ha fått annars.

Bygg finansiella appar och tjänster med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2022 Lucid Software Inc.