Bygg nya finansiella tjänster säkert

Utveckla nya appar och produkter med ditt hybridteam och uppfyll samtidigt alla regelkrav.

Kontakta säljare

Hur du kan dra nytta av Lucids programsvit för visuellt samarbete

Eliminate errors with improved organizational processes

Eliminera fel med förbättrade organisatoriska processer

Utvärdera interna processer och dela insikter med kunder och rådgivare. Se till att nya system och arbetsflöden blir säkra och tydliga. Du kan dessutom integrera dina diagram med Confluence.

Collaborate effectively in hybrid environments

Samarbeta effektivt i hybridmiljöer

Brainstorma, planera, håll morgonmöten och mycket mer på en säker virtuell whiteboard. Fatta snabbare beslut med tidslinjer, projektplaner och omröstningar.

Leverage data for accurate documentation

Använd data för att skapa korrekt dokumentation

Länka data till diagrammen så att de uppdateras automatiskt när informationen ändras. Spara alla dokument i delade teammappar för enkel åtkomst.

Develop products and apps faster

Utveckla produkter och appar snabbare

Byt ut eller uppdatera gamla system. Skapa nya molnbaserade wireframes, prototyper eller UX-flöden med ditt hybridteam. Hantera åtkomsten med lösenord och dölj eller lås element i dokument.

Update and monitor your cloud infrastructure

Uppdatera och övervaka molninfrastrukturen

Länka ditt AWS-, Azure- eller GCP-konto för att automatiskt generera visualiseringar av hela molninfrastrukturen. Skapa framtida tillstånd och upptäck snabbt problemområden med villkorlig formatering.

Ofta uppfattas processer olika beroende på vilken person man frågar. Det skapar lätt missförstånd, men genom att samla alla i samma rum och projicera information på storskärm, och ge alla ett visuellt perspektiv på processen, kan du nå genombrott som du inte skulle ha fått annars.
- Mike Doana - IT-konsult inom tjänsteleverans IT Service Delivery Consultant

Bygg finansiella appar och tjänster med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.