Ge ingenjörsteamet kraft att vara tydliga

Se och förstå flödet av idéer, system och processer i Lucids visuella samarbetssvit. Fatta välgrundade beslut snabbare för att driva innovationer.

Kontakta säljare

Hur teknikteam använder Lucid

Create step-by-step processes

Skapa steg-för-steg-processer

Samarbeta för att brainstorma och rita upp stegen i en algoritm. Använd villkorlig formatering för att lägga till färger och förbättra det visuella stödet.

Organize sprint planning

Organisera sprintplanering

Gör varje aspekt av sprinten visuell – från prioritering av uppgifter till att skapa tidslinjer. Effektivisera arbetet med Jira- och Azure DevOps-integrationer.

Visualize your cloud architecture

Visualisera din molnarkitektur

Använd formbiblioteken för AWS, Azure och GCP för att utforma och dokumentera molnarkitektur. Skapa mallar för att standardisera diagram.

Manage people and resources

Hantera personal och resurser

Importera HR-data för att skapa, visualisera och hantera scrum-team. Jämför enkelt kompetens, titlar, anställningstid, ansvarsområden med mera.

Create technical diagrams

Skapa tekniska diagram

Utnyttja ERD-formbiblioteket för att visualisera hur enheter relaterar till varandra inom ett system. Designa eller felsök enkelt relationsdatabaser.

”Med Lucidchart kan vi få saker genomförda oändligt mycket snabbare. Vi hade aldrig kunnat hantera vår kundbelastning utan Lucidchart.”
- Tom Ricardo - Enterprise Architect

Se hur teknikteam går från komplexitet till klarhet med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.