Gå från komplexitet till klarhet inom drift

Lucid hjälper driftteam att visualisera och kommunicera i varje steg, inom allt från produktions- och leveranslogistik till organisationsdesign och personalfrågor.

Kontakta säljare

Hur driftteam använder Lucids programsvit för visuellt samarbete

Skapa enkelt idéer i flera team

Brainstorma problem och beroenden, identifiera slöseri och följ upp leveranser och framgångar enkelt och i realtid med en dynamisk virtuell whiteboard.

Designa komplexa processer som inte blir inaktuella

Planera arbetsflöden kopplade till personalens kompetens, standardisera produktionsprocesser för optimerad effektivitet samt utarbeta projektplaner inför granskning och godkännande.

Skapa tidslinjer och kontrollpaneler för projekt som alla kan se

Dela öppna dokument och presentationer med högsta ledningen och hjälp team att fatta välgrundade beslut.

Distribuera planer i organisationen för att synkronisera team

Utbilda tvärfunktionella team i nya processer och kommunicera och implementera nya eller reviderade affärsstrategier.

Bevaka och redovisa framgångar

Skapa sammanslagna rapporter för asynkron rapportering, och hämta data från flera system för att se hur väl ni uppfyller era nyckeltal.

Se fler lösningar

Steve Goff

Process Engineer

Att få människor att förstå en process bara genom att titta på ett diagram istället för att behöva söka igenom textinstruktioner har sparat oss hundratals, tusentals, tiotusentals, hundratusentals dollar. För mig är Lucidchart helt enkelt ovärderligt.

Klarhet även vid komplex drift

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.