Ge operativa team möjlighet att fatta välgrundade beslut

Skapa och anpassa komplexa operativa processer med Lucids visuella samarbetssvit. Möjliggör datadrivet beslutsfattande för att optimera effektiviteten.

Kontakta säljare

Effektivisera verksamheten genom att skapa mer ändamålsenliga arbetssätt. Jämför nuvarande och framtida tillstånd för kontinuerlig förbättring.

1 of 3

Hur driftteam använder Lucid

Kartlägg processflöden

Samarbeta för att identifiera flaskhalsar och tidsslöseri. Identifiera möjligheter att maximera effektiviteten och förbättra resursallokeringen.

Balansera strategiska ömsesidiga beroenden

Planera projekt visuellt för att tydligt se var uppgifter, processer och team korsar eller överlappar varandra. Förvandla insikterna till effektivitetsvinster.

Förbättra resursplaneringen

Använd intelligenta funktioner som datalänkning för att säkerställa den mest effektiva resursanvändningen och justera baserat på kapacitet.

Brainstorma fram affärslösningar

Ta fram idéer som ett team – i realtid eller när som helst – för att få fram ett brett spektrum av lösningar. Använd Lucid för att dokumentera idéer och åtgärder.

Övervaka framsteg

Dokumentera planer och framsteg med intelligenta, datastödda bilder som håller intressenterna uppdaterade om framsteg och resultat.

”Att få människor att förstå en process bara genom att titta på ett diagram istället för att behöva söka igenom textinstruktioner har sparat oss hundratals, tusentals, tiotusentals, hundratusentals dollar. För mig är Lucidchart helt enkelt ovärderligt.”
- Steve Groff - Process Engineer
0

Se hur driftteam fattar mer välgrundade beslut med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.