Gå från komplexitet till klarhet inom drift

Lucid hjälper driftteam att visualisera och kommunicera i varje steg, inom allt från produktions- och leveranslogistik till organisationsdesign och personalfrågor.

Kontakta säljare

Hur driftteam använder Lucids programsvit för visuellt samarbete

Skapa enkelt idéer i flera team

Brainstorma problem och beroenden, identifiera slöseri och följ upp leveranser och framgångar enkelt och i realtid med en dynamisk virtuell whiteboard.

Designa komplexa processer som inte blir inaktuella

Planera arbetsflöden kopplade till personalens kompetens, standardisera produktionsprocesser för optimerad effektivitet samt utarbeta projektplaner inför granskning och godkännande.

Skapa tidslinjer och kontrollpaneler för projekt som alla kan se

Dela öppna dokument och presentationer med högsta ledningen och hjälp team att fatta välgrundade beslut.

Distribuera planer i organisationen för att synkronisera team

Utbilda tvärfunktionella team i nya processer och kommunicera och implementera nya eller reviderade affärsstrategier.

Bevaka och redovisa framgångar

Skapa sammanslagna rapporter för asynkron rapportering, och hämta data från flera system för att se hur väl ni uppfyller era nyckeltal.

Se fler lösningar

Additional resources

Toolkit for effortless documentation

Easily document all your plans, processes, and more.

Get the toolkit

How Lucid’s ops team uses Lucid blog post

See how we use our products to maximize operational efficiency.

Learn how

Intelligent Diagramming course and badge

Learn how to create a living blueprint of your business.

Register now

Att få människor att förstå en process bara genom att titta på ett diagram istället för att behöva söka igenom textinstruktioner har sparat oss hundratals, tusentals, tiotusentals, hundratusentals dollar. För mig är Lucidchart helt enkelt ovärderligt.

"I don’t have to worry about making sure that somebody is viewing the latest updates because they always have these links so they will see the latest version. I never have to inform employees on changes because it embeds the same second I perform the updates."

Arun Somadathan, Service Delivery Manager at Hitachi Vantara

Go to case study

"Making the change from the paper model to Lucidchart has made us more efficient. It allows us to communicate and convey information to teams across the globe interested in learning about what we’re working on next quarter. Before we had to fly in different teams to one location, but now anyone can access the diagram remotely from various locations, update their plan throughout the day, and join the Webex call to walk through the plan."

Kunal Arora, Senior Program Manager at DocuSign

Go to case study

Lucid for everyone

Give every team in your organization a better way to work—visually.

Project management

Plan, manage, and build complex projects. Streamline processes as you clarify workflows and align stakeholders.

Learn more

Executives

Communicate and execute big-picture goals. Get aligned on strategic priorities and scale organizational processes.

Learn more

IT

Design, document, and optimize your technology infrastructure. Ensure everyone has the tools they need to succeed.

Learn more

Klarhet även vid komplex drift

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.