Där konsulter bygger och optimerar lösningar

Förstå kundernas behov och arbetsflöden och tillhandahåll realtidsdokumentation under implementering och vid överlämningar.

Kontakta säljare
CarouselSlider Image

Samarbeta effektivt med varje kund

Brainstorma på en gemensam digital arbetsyta. Organisera idéer och koncept automatiskt för att konsekvent utveckla rätt lösningar för kunder.

CarouselSlider Image

Samordna alla intressenter i projekt

Utvärdera nuvarande processer och system för att förbättra dem. Använd visuellt stöd för att samordna intressenternas prioriteringar, skapa acceptans och behålla momentum.

CarouselSlider Image

Säkerställ tydlighet under komplexa implementeringar

Visualisera arkitekturer automatiskt för att kunna utveckla de mest effektfulla lösningarna. Hjälp icke-tekniska målgrupper att förstå komplexiteten med hjälp av tydliga bilder.

CarouselSlider Image

Hur konsulter använder Lucids programsvit för visuellt samarbete

Oavbrutet, strukturerat samarbete

Undvik hinder som bristande motivation i projektgruppen med delade dokument. Anordna virtuella arbetssessioner, möten och brainstormar på en digital arbetsyta för att driva projekten framåt.

Dra nytta av klientdata och system för att komma igång

Skapa infrastrukturmodeller för att undvika risker och sänka kostnader. Presentera snabbt information i sitt sammanhang genom integrationer med andra program.

Analysera och utveckla lösningar som växer med arbetsflödet

Använd villkorlig formatering för att enkelt identifiera problem och snabbt komma på lösningar. Presentera ditt arbete ur flera perspektiv med olika filter och vyer.

Säkerställ acceptans vid varje milstolpe i projektet

Låt kunder kommentera förslag direkt. Förena tekniska och icke-tekniska team med formbibliotek. Skapa sedan mallar som standardiserar bästa praxis och uppfyller kundernas brandingkrav.

Hjälp kunderna att lyckas efter att avtalet är uppfyllt

Skapa ett molnbaserat arkiv som kan användas för att implementera lösningar inom hela organisationer. Gör nya protokoll och system tillgängliga från samma plats.

Mike Doana

IT-konsult inom tjänsteleverans

Ofta uppfattas processer olika beroende på vilken person man frågar. Det skapar lätt missförstånd, men genom att samla alla i samma rum och projicera information på storskärm, och ge alla ett visuellt perspektiv på processen, kan du nå genombrott som du inte skulle ha fått annars.

Anpassa och optimera lösningar med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2022 Lucid Software Inc.