Där konsulter bygger och optimerar lösningar

Förstå kundernas behov och arbetsflöden och tillhandahåll realtidsdokumentation under implementering och vid överlämningar.

Kontakta säljare

Hur konsulter använder Lucids programsvit för visuellt samarbete

Oavbrutet, strukturerat samarbete

Undvik hinder som bristande motivation i projektgruppen med delade dokument. Anordna virtuella arbetssessioner, möten och brainstormar på en digital arbetsyta för att driva projekten framåt.

Dra nytta av klientdata och system för att komma igång

Skapa infrastrukturmodeller för att undvika risker och sänka kostnader. Presentera snabbt information i sitt sammanhang genom integrationer med andra program.

Analysera och utveckla lösningar som växer med arbetsflödet

Använd villkorlig formatering för att enkelt identifiera problem och snabbt komma på lösningar. Presentera ditt arbete ur flera perspektiv med olika filter och vyer.

Säkerställ acceptans vid varje milstolpe i projektet

Låt kunder kommentera förslag direkt. Förena tekniska och icke-tekniska team med formbibliotek. Skapa sedan mallar som standardiserar bästa praxis och uppfyller kundernas brandingkrav.

Hjälp kunderna att lyckas efter att avtalet är uppfyllt

Skapa ett molnbaserat arkiv som kan användas för att implementera lösningar inom hela organisationer. Gör nya protokoll och system tillgängliga från samma plats.

Ofta uppfattas processer olika beroende på vilken person man frågar. Det skapar lätt missförstånd, men genom att samla alla i samma rum och projicera information på storskärm, och ge alla ett visuellt perspektiv på processen, kan du nå genombrott som du inte skulle ha fått annars.
- Mike Doana - IT-konsult inom tjänsteleverans IT Service Delivery Consultant
0

Anpassa och optimera lösningar med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.