Smidigt samarbete som stöder exceptionella hybridteam

Lucid skapar tydlighet och samordning för hybridteam med hjälp av visuellt samarbete som driver innovation och stöder databaserat beslutsfattande.

Kontakta säljare

Skapa effektiva hybridteam genom visuellt samarbete

Give every voice an opportunity to be heard and valued

Ge varje röst en möjlighet att bli hörd och värderad

Virtuella whiteboardtavlor med bland annat omröstningar, reaktioner och facilitatorverktyg ger hela ditt team möjlighet att aktivt delta i strukturerad problemlösning.

Capture information anytime—have it available all the time

Samla in information när som helst och håll den tillgänglig hela tiden

Gör anteckningar, lägg till kommentarer, tagga medarbetare och granska revisionshistorik för att dokumentera framsteg och engagera bidragsgivare från flera team och kontor.

Work across devices and tools to support all team members

Samarbeta med olika enheter och verktyg som passar alla teammedlemmar

Vår oändliga arbetsyta fungerar på olika enheter och operativsystem för flexibelt samarbete och dokumentation som är klar att delas med alla intressenter.

Create connection and build strong working relationships

Skapa kontakter och bygg starka arbetsrelationer

Bygg anpassade mallar och processer, visualisera din organisation och led engagerande teambyggande aktiviteter för att stärka relationer inom teamet.

Brad Rencher

CEO

Med det nya sättet att arbeta kommer det att alltid finnas personer som deltar i möten på distans. Vi behöver produkter som kan skapa kontext och samordna diskussioner. Även om vi arbetar på kontoret vill vi ha en skärm som projicerar arbetsytan i Lucidspark för att bättre kunna skapa sammanhang och ge en gemensam bild av diskussionerna.

Möjliggör exceptionellt samarbete inom hybridteam

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.