Smidigt samarbete som stöder exceptionella hybridteam

Lucid skapar tydlighet och samordning för hybridteam med hjälp av visuellt samarbete som driver innovation och stöder databaserat beslutsfattande.

Kontakta säljare

Skapa effektiva hybridteam genom visuellt samarbete

Ge varje röst en möjlighet att bli hörd och värderad

Virtuella whiteboardtavlor med bland annat omröstningar, reaktioner och facilitatorverktyg ger hela ditt team möjlighet att aktivt delta i strukturerad problemlösning.

Samla in information när som helst och håll den tillgänglig hela tiden

Gör anteckningar, lägg till kommentarer, tagga medarbetare och granska revisionshistorik för att dokumentera framsteg och engagera bidragsgivare från flera team och kontor.

Samarbeta med olika enheter och verktyg som passar alla teammedlemmar

Vår oändliga arbetsyta fungerar på olika enheter och operativsystem för flexibelt samarbete och dokumentation som är klar att delas med alla intressenter.

Skapa kontakter och bygg starka arbetsrelationer

Bygg anpassade mallar och processer, visualisera din organisation och led engagerande teambyggande aktiviteter för att stärka relationer inom teamet.

Se fler lösningar

Brad Rencher

CEO

Med det nya sättet att arbeta kommer det att alltid finnas personer som deltar i möten på distans. Vi behöver produkter som kan skapa kontext och samordna diskussioner. Även om vi arbetar på kontoret vill vi ha en skärm som projicerar arbetsytan i Lucidspark för att bättre kunna skapa sammanhang och ge en gemensam bild av diskussionerna.

Möjliggör exceptionellt samarbete inom hybridteam

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.