Hitta smidighet, tydlighet och synkronisering vid arbete i molnet

Migrera och optimera molnet genom att visualisera nuvarande infrastruktur, tillsammans planera vägen framåt och bibehålla anpassningen till olika intressenter – även med komplexa designer.

Kontakta säljare
CarouselSlider Image

Skapa handlingsplaner genom samarbete

Samla team var som helst för att fånga upp allas idéer och därefter prioritera och genomföra de bästa. Förvandla idéerna till konkreta planer för att slutföra arbetet mer effektivt.

CarouselSlider Image

Skapa klarhet i komplex infrastruktur

Skapa korrekt dokumentation av nuläget och visualisera din lokala infrastruktur, ditt moln eller en hybridmiljö. Börja därefter designa den framtida arkitekturen.

CarouselSlider Image

Samordna team och organisationer

Samordna intressenter från olika team med hjälp av en enda källa till sanning. Dokumentation som är enkelt tillgänglig förbättrar möten, guidar organisationens mål och förhindrar dubbelarbete.

CarouselSlider Image

Lucid hjälper team att samarbeta, dela information och bygga komplexa designer

Definiera och anpassa till affärsmål

Samla team på en virtuell whiteboard där de kan placera ut anteckningar, sortera idéer, samla in data och dela resultat med intressenter från olika avdelningar för att definiera mål, prioriteringar och omfattning.

Skapa en plan som alla kan följa

Skapa konkreta planer med organisationsscheman, tidslinjer och systemarkitekturdiagram. Varje komponent som ska levereras är tydlig och tillgänglig, visar beroenden och bidrar till att undvika omarbetningar.

Visualisera infrastruktur och stödsystem

Skapa diagram som visar lokala resurser och automatiserade bilder av ditt moln. Lägg till detaljer för att kartlägga stödsystem och dela information med intressenter.

Designa framtidens molnarkitektur

Tydlig dokumentation hjälper team att visuellt dela komplex design och samla in feedback från intressenter. Synpunkter från teammedlemmar, säkerhetsexperter och efterlevnadsteam dokumenteras i Lucid.

Bygg och dela en enda källa till sanning

Uppdatera molndiagram med ett klick för att validera lyckade migreringar och distributioner och bibehålla infrastrukturens synlighet. Håll alla synkroniserade genom att dela via plattformar som Confluence.

Toby Foss

Director of Cloud Network Operations

Det är viktigt att alla har uppdaterad insyn i nätverken. Det fanns inga diagram på arkitekturnivå när jag började ... Jag fick höra att ”din första uppgift medan du lär dig det här nätverket är att dokumentera”. Jag kunde hoppa direkt in och använda Lucidscale som en bra utgångspunkt.

Gör din molnmiljö tydlig

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2022 Lucid Software Inc.