Få lärare, personal och studenter att tala samma språk

Skapa bättre lärandemiljöer för studenter och förbättra samordningen mellan lärare och personal med visuellt samarbete.

Lucid för utbildning

Hur skolor och universitet använder Lucid

Erbjud hybridundervisning och undervisning på plats

Använd mallar för att skapa interaktiva och skräddarsydda upplevelser för varje studentgrupp. Fånga studenternas uppmärksamhet med en virtuell laserpekare och meddelanden som du kan skicka till alla deltagare.

Skapa rättvisa lärupplevelser

Skapa en inkluderande miljö för alla inlärningsstilar med digitala versioner av klassrumsverktyg som klisterlappar, kommentarer, kamratgranskningar och smågrupper.

Stöd effektivt de olika behov som finns inom en varierad grupp

Samarbeta – i realtid eller asynkront – med lärare och personal. Granska tidigare processversioner och kartlägg nuvarande arbetsflöden för att erbjuda det som fungerar bäst för studenterna.

Låt studenterna ta ansvar för sitt lärande

Gör studenterna redo att ge sig ut på den globala arbetsmarknaden genom att träna dem i att lösa problem, samarbeta med andra, skapa diagram över processflöden med mera på en virtuell arbetsyta.

Spara tid med automatisering

Automatisera molndokumentation för AWS-, Azure- och GCP-infrastruktur och spara bilderna på en central plats. Håll alla uppdaterade utan att behöva ändra diagram manuellt.

Steven Broad

Assistant Professor of Mathematics and Computer Science

De webbaserade funktionerna för samarbete har avsevärt minskat den tid som studenterna behöver lägga ner på att hantera olika versioner och distribuera diagrammen till sin grupp. Det är inget team som har klagat på att de har jobbat med fel version av ett diagram, vilket var ett vanligt problem tidigare.
0

Ge utbildningsinstitutioner mer kraft med Lucids programsvit för visuellt samarbete

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.