Se till att IT-team och system arbetar tillsammans

Designa, dokumentera och optimera den tekniska infrastrukturen i Lucids visuella samarbetssvit. Se till att alla har verktygen de behöver för att lyckas.

Kontakta säljare

Hur IT-team använder Lucid

Design work order processes

Utforma processer för arbetsorder

Använd anpassade former för att visualisera ett flöde för introduktion av nya medarbetare. Förbättra din process med kommentarer och uppgifter.

Create roadmaps

Skapa färdplaner

Arbeta med tvärfunktionella team för att prioritera projekt och skapa tidslinjer. Gör planeringen smidig med Jira- och Azure DevOps-integrationer.

Streamline strategic planning

Effektivisera den strategiska planeringen

Använd visuella aktiviteter för att rangordna prioriteringar och nå konsensus. Dela upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter med Lucid-kort.

Optimize your CI/CD pipeline

Optimera din CI/CD-pipeline

Visualisera processen för att distribuera enheter för kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans i syfte att enkelt identifiera möjliga förbättringar.

Create documentation for security audits

Skapa dokumentation för säkerhetsrevisioner

Anslut till din molnleverantör – AWS, Azure eller GCP – för att automatiskt skapa diagram över din molninfrastruktur för årliga säkerhetsrevisioner.

Visualize relationships between entities

Visualisera relationer mellan enheter

Kartlägg och dokumentera förhållandet mellan interna verktyg. Integrera med Confluence för att bädda in diagram i din kunskapsbas.

”Vi försöker se till att lärdomarna från en enskild konsult eller resultatet av ett framgångsrikt projekt inte bara går förlorade. Inom konsultbranschen finns det en tendens att projektteam arbetar riktigt hårt för att leverera ett projekt, men när projektet är slut så går alla vidare till nästa uppdrag. Lärdomarna och resultaten tappas bort.”
- Simon Evans - Solutions Architect
0

Se hur IT-team utformar, dokumenterar och optimerar system med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.