Där IT-team designar och tydliggör komplexa lösningar

Lucid hjälper IT-experter att förstå och underhålla befintlig infrastruktur, kommunicera mellan organisationer och förbättra systemets övergripande tillförlitlighet.

Kontakta säljare

Hur IT-experter använder Lucids programsvit för visuellt samarbete

Gå från brainstorming till krav och åtgärder

Brainstorma idéer, kommunicera tekniska krav och organisera uppgifter med hjälp av integrationer med Jira och Microsoft Azure DevOps.

Skapa och dela projektplaner mellan team

Dokumentera och leverera projektplaner, tidslinjer och omfattningar och få effektiv sprintplanering, projektledning och prioritering.

Designa komplex infrastruktur med tydliga bilder

Generera snabbt exakta molnmodeller, ERD- och UML-diagram samt dataflödeskartor som är enkla för intressenterna att nå och förstå.

Lansera, övervaka och optimera din lösning

Validera säkerhet och efterlevnad, felsök problem och skapa en utgångspunkt för framtida förbättringar för att förbättra användarupplevelsen.

Se fler lösningar

Aravind Marthineni

Solutions Architect

Om det inträffar ett stort infrastrukturfel så har utvecklarna på lägre nivå ingen aning om vilken komponent som har kraschat. De behöver något visuellt att gå efter. Och det är en stor anledning till att diagram är viktiga. Det gäller inte bara i krissituationer utan också efter hand som teamen förändras med tiden.

Kommunicera komplexa IT-lösningar tydligt

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.