Där IT-team designar och tydliggör komplexa lösningar

Lucid hjälper IT-experter att förstå och underhålla befintlig infrastruktur, kommunicera mellan organisationer och förbättra systemets övergripande tillförlitlighet.

Kontakta säljare

Hur IT-experter använder Lucids programsvit för visuellt samarbete

Gå från brainstorming till krav och åtgärder

Brainstorma idéer, kommunicera tekniska krav och organisera uppgifter med hjälp av integrationer med Jira och Microsoft Azure DevOps.

Skapa och dela projektplaner mellan team

Dokumentera och leverera projektplaner, tidslinjer och omfattningar och få effektiv sprintplanering, projektledning och prioritering.

Designa komplex infrastruktur med tydliga bilder

Generera snabbt exakta molnmodeller, ERD- och UML-diagram samt dataflödeskartor som är enkla för intressenterna att nå och förstå.

Lansera, övervaka och optimera din lösning

Validera säkerhet och efterlevnad, felsök problem och skapa en utgångspunkt för framtida förbättringar för att förbättra användarupplevelsen.

A conceptual image of cloud documentation in Lucidscale

Create documentation for security audits

Connect to your cloud provider—AWS, Azure, or GCP—to automatically diagram your cloud infrastructure for annual security audits.

Learn more
A conceptual image of a service cloud data model in Lucidchart

Visualize relationships between entities

Diagram and document the relationship between internal tools. Integrate with Confluence to embed diagrams into your knowledge base.

Create a model
Se fler lösningar

Additional resources

3 ways Lucid accelerates R&D innovation

Move your projects seamlessly from ideation to execution.

Learn how

Lucid integrations marketplace

Explore industry-leading apps that integrate with Lucid.

See integrations

Toolkit for effortless documentation

Document all your IT systems and processes with ease.

Get the toolkit

Om det inträffar ett stort infrastrukturfel så har utvecklarna på lägre nivå ingen aning om vilken komponent som har kraschat. De behöver något visuellt att gå efter. Och det är en stor anledning till att diagram är viktiga. Det gäller inte bara i krissituationer utan också efter hand som teamen förändras med tiden.

"If there was an outage between any shift change, you could lose an hour or two while one team is sun setting and another team's coming up. That's basically a third of the day gone between shifting time zones and getting a new person up to speed. We use these diagrams to show what we've already done and what we have yet to figure out."

Toby Foss, Director of Cloud Network Operations at Informatica

Go to case study

"When an agent receives a call from a customer, with a question or a complaint that something’s not working, we need to solve that problem as quickly as possible. Obviously, the more information we have about the customer and their location, the quicker we can solve that problem. So Lucidchart helps us provide agents with as much information as possible. It gives them a complete understanding of the local network."

Joshua Fruhman, Head of Deployment for the Application at Groupon

Go to case study

Lucid for everyone

Give every team in your organization a better way to work—visually.

Engineering

See and understand the flow of ideas, systems, and processes. Make informed decisions faster to accelerate innovation.

Learn more

Product and UX

Gather requirements, design mockups and user flows, and build roadmaps to communicate your product vision across teams.

Learn more

Operations

Visualize every step of complex operational processes to drive informed decision-making and optimize efficiency.

Learn more

Kommunicera komplexa IT-lösningar tydligt

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.