Konceptualisera och skapa nya produkter och upplevelser – snabbare än någonsin

Produktutvecklingsteam fungerar bäst när de har möjlighet att samarbeta visuellt för att samla in data, komma på lösningar, dokumentera planer och samordna intressenter.

Kontakta säljare

Lucids programsvit för visuellt samarbete hjälper team att ta fram sina bästa lösningar

Identifiera möjligheter och potentiella lösningar

Hjälp team att göra research, generera idéer, definiera mål och diskutera omfattningen av en produktrelease. Dokumentera arbetet i molnet så att det alltid finns tillgängligt för tvärfunktionella intressenter.

Utvärdera och utkristallisera idéer

Samarbeta för att identifiera viktiga uppgifter, beroenden och tidslinjer. Ledare kan visualisera och tilldela resurser, bygga team och kartlägga mål med transparens och ansvar.

Utveckla den valda lösningen

Genomför produktiva sprintplaneringar, -genomgångar och -återblickar. Uppgifter och tidslinjer blir enkla att uppdatera eftersom teammedlemmarna kan följa sina framsteg i projektschemat som delas med alla intressenter.

Skapa projektdokumentation

Dokumentera tankeprocessen, utvecklingen, användarflöden och anteckningar för framtida arkitekturbeslut. Dokumenten finns alltid till hands för referens och vägledning vid planering av framtida innovationer.

Alex Ni

CTO

Lucidchart har blivit en central del av vårt samarbete när det gäller kunskapen om företagets arkitektur.
0

Utveckla exceptionella produkter snabbare än någonsin

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.