Opracowuj koncepcje i twórz nowe produkty i doświadczenia szybciej niż kiedykolwiek

Zespoły odpowiedzialne za rozwój produktu świetnie odnajdują się w wizualnej przestrzeni roboczej, w której mogą gromadzić dane, opracowywać koncepcje rozwiązań, tworzyć dokumentację planów i na bieżąco informować osoby zaangażowane w projekt.

Kontakt z działem sprzedaży

Pakiet do współpracy wizualnej Lucid pomaga zespołom tworzyć najlepsze rozwiązania

Określ możliwości i potencjalne rozwiązania

Pomóż zespołom prowadzić badania, formułować pomysły, określać cele i omawiać zakres produktu, który ma być wydany. Dokumentuj swoją pracę w chmurze, aby zawsze mieć do niej dostęp i móc z niej korzystać.

Analizuj pomysły i koncentruj się na nich

Współpracuj, żeby określić kluczowe zadania, zależności i harmonogramy. Liderzy mogą wizualizować i przydzielać zasoby, tworzyć zespoły i wyznaczać cele, dbając o przejrzystość i rzetelność.

Opracuj wybrane rozwiązanie

Prowadź produktywne spotkania planowania sprintu, spotkania podsumowujące i retrospektywy. Zadania i harmonogramy można łatwo aktualizować, ponieważ członkowie zespołu śledzą swoje postępy, korzystając ze współdzielonego z zaangażowanymi osobami harmonogramu projektu.

Utwórz dokumentację projektu

Dokumentuj swój proces myślowy, rozwój, przepływy użytkowników i uwagi dotyczące przyszłych decyzji dotyczących architektury. Zawsze masz łatwy dostęp do swoich dokumentów i możesz z nich korzystać, planując kolejne innowacje.

Poznaj więcej rozwiązań

Alex Ni

CTO

Lucidchart jest podstawą naszej współpracy w zakresie wiedzy o architekturze korporacyjnej.

Twórz wyjątkowe produkty szybciej niż kiedykolwiek wcześniej

Kontakt z działem sprzedaży

Zacznij

  • Kontakt z działem sprzedaży

Produkty

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
PrywatnośćPrawnyPliki cookie
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.