Rozwiń możliwości zespołu inżynierskiego i rozwiązuj złożone problemy szybciej

Wprowadzaj innowacje i upowszechniaj najlepsze praktyki w zespołach inżynierskich dzięki platformie, która wizualnie rejestruje pomysły, plany i zależności.

Kontakt z działem sprzedaży

Jak inżynierowie wykorzystują pakiet do współpracy wizualnej Lucid

Rozwiązuj problemy zespołowo

Uporządkuj wymagania użytkowników, ustal priorytety funkcji i oznacz kluczowych współpracowników na dostępnej platformie, na której zapiszesz komentarze i decyzje.

Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami planowania projektu

Twórz plany projektu, schematy organizacyjne i harmonogramy, aby prowadzić efektywne sprinty, dotrzymywać terminów, trzymać się budżetów i udostępniać status osobom zaangażowanym.

Projektuj z sukcesem w środowiskach hybrydowych

Koordynuj zespoły pracujące w trybie hybrydowym, które korzystają z map przepływu danych i diagramów baz danych. Używaj gotowych szablonów do tworzenia i prowadzenia dokumentacji projektowej.

Twórz i zatwierdzaj rozwiązania techniczne

Wdrażaj projekty, śledź postępy i zatwierdzaj architekturę za pomocą scentralizowanej dokumentacji, która przygotowuje zespoły do przyszłych optymalizacji.

Poznaj więcej rozwiązań

Leo Ramsamy

Architekt korporacyjny

Nie chcę posługiwać się banałem, ale wydaje mi się, że obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. Dobra wizualizacja może pomóc zrozumieć, co wchodzi w zakres działania, w ciągu 30 sekund od spojrzenia na nią, co przyspiesza kolejne kroki tworzenia rozwiązania.

Twórz wyjątkowe rozwiązania dla złożonych problemów

Kontakt z działem sprzedaży

Zacznij

  • Kontakt z działem sprzedaży

Produkty

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
PrywatnośćPrawnyPliki cookie
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.