Rozwiń możliwości zespołu inżynierskiego i rozwiązuj złożone problemy szybciej

Wprowadzaj innowacje i upowszechniaj najlepsze praktyki w zespołach inżynierskich dzięki platformie, która wizualnie rejestruje pomysły, plany i zależności.

Kontakt z działem sprzedaży

Jak inżynierowie wykorzystują pakiet do współpracy wizualnej Lucid

Rozwiązuj problemy zespołowo

Uporządkuj wymagania użytkowników, ustal priorytety funkcji i oznacz kluczowych współpracowników na dostępnej platformie, na której zapiszesz komentarze i decyzje.

Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami planowania projektu

Twórz plany projektu, schematy organizacyjne i harmonogramy, aby prowadzić efektywne sprinty, dotrzymywać terminów, trzymać się budżetów i udostępniać status osobom zaangażowanym.

Projektuj z sukcesem w środowiskach hybrydowych

Koordynuj zespoły pracujące w trybie hybrydowym, które korzystają z map przepływu danych i diagramów baz danych. Używaj gotowych szablonów do tworzenia i prowadzenia dokumentacji projektowej.

Twórz i zatwierdzaj rozwiązania techniczne

Wdrażaj projekty, śledź postępy i zatwierdzaj architekturę za pomocą scentralizowanej dokumentacji, która przygotowuje zespoły do przyszłych optymalizacji.

A conceptual image of an entity relationship diagram (ERD) in Lucidchart

Create technical diagrams

Leverage the ERD shape library to visualize how entities relate to each other within a system. Easily design or debug relational databases.

Build an ERD diagram
Poznaj więcej rozwiązań

Additional resources

How Lucid engineers use Lucid blog post

See how our engineers use the software they design and build.

Read now

3 ways Lucid accelerates R&D innovation

Move your projects seamlessly from ideation to execution.

Learn how

Toolkit for effortless documentation

Document engineering systems and processes with ease.

Get the toolkit

Nie chcę posługiwać się banałem, ale wydaje mi się, że obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. Dobra wizualizacja może pomóc zrozumieć, co wchodzi w zakres działania, w ciągu 30 sekund od spojrzenia na nią, co przyspiesza kolejne kroki tworzenia rozwiązania.

"We had 16 people on this call. In a physical room, you’d have all 16 crawling over each other to add their items to the whiteboard. With Lucidspark, we created a shared, synchronized workspace where everyone can add their ideas. We were able to get people working efficiently together on a Zoom call."

Alex Ni, CTO at Trapeze Group

Go to case study

"I use Lucidchart for creating workflows that I share with non-technical people. For example, we have a project process that consists of several stages. To easily display those stages, I create a swimlane diagram to show the different phases within a stage, to identify the owner, to list key decision points within each process, and so on."

Janny Wang, Project Manager at Warby Parker

Go to case study

Lucid for everyone

Give every team in your organization a better way to work—visually.

IT

Design, document, and optimize your technology infrastructure. Ensure everyone has the tools they need to succeed.

Learn more

Product and UX

Gather requirements, design mockups and user flows, and build roadmaps to communicate your product vision across teams.

Learn more

Solutions engineers

Understand and align on customers’ needs and strategic initiatives. Collaboratively design, build, and deploy tailored solutions.

Learn more

Twórz wyjątkowe rozwiązania dla złożonych problemów

Kontakt z działem sprzedaży

Zacznij

  • Kontakt z działem sprzedaży

Produkty

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
PrywatnośćPrawnyPliki cookie
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.