Spraw, by skomplikowane operacje stały się przejrzyste

Lucid pomaga zespołom operacyjnym w wizualizacji i komunikacji na każdym etapie, od produkcji i logistyki dostaw po projektowanie organizacji i pracę z ludźmi.

Kontakt z działem sprzedaży

Jak zespoły operacyjne korzystają z pakietu do pracy wizualnej Lucid

Z łatwością realizuj pomysły w różnych zespołach

Na dynamicznej wirtualnej tablicy możesz łatwo i w czasie rzeczywistym przeprowadzić burzę mózgów na temat problemów i zależności, dostrzec zbędne elementy oraz określić zakres zadań i wskaźników sukcesu.

Projektuj wysoce złożone procesy, które pozostaną aktualne

Zaplanuj procesy robocze odpowiadające kompetencjom pracowników, standaryzuj procesy produkcyjne w celu ich optymalizacji i wydajności oraz przygotuj plany projektów do analizy i akceptacji.

Twórz harmonogramy projektów i tablice rozdzielcze, które wszyscy widzą

Udostępniaj niezwykle przejrzyste dokumenty i prezentacje, aby doradzać kierownictwu i pomagać zespołom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Udostępnij plany wszystkim członkom organizacji, aby skoordynować pracę zespołów

Zapoznaj zespoły złożone z różnych specjalistów z nowymi procesami, informuj o nowych lub zmienionych strategiach biznesowych i realizuj je.

Monitoruj swoje sukcesy i sporządzaj raporty na ich temat

Twórz raporty zbiorcze do raportowania asynchronicznego i pobieraj dane z wielu systemów, aby sprawdzić, czy osiągasz swoje kluczowe wskaźniki efektywności.

Poznaj więcej rozwiązań

Additional resources

Toolkit for effortless documentation

Easily document all your plans, processes, and more.

Get the toolkit

How Lucid’s ops team uses Lucid blog post

See how we use our products to maximize operational efficiency.

Learn how

Intelligent Diagramming course and badge

Learn how to create a living blueprint of your business.

Register now

Dzięki temu, że ludzie rozumieją proces, patrząc na diagram, a nie wertując pisemne instrukcje, zaoszczędziliśmy setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy dolarów. Według mnie Lucidchart jest po prostu bezcenny.

"I don’t have to worry about making sure that somebody is viewing the latest updates because they always have these links so they will see the latest version. I never have to inform employees on changes because it embeds the same second I perform the updates."

Arun Somadathan, Service Delivery Manager at Hitachi Vantara

Go to case study

"Making the change from the paper model to Lucidchart has made us more efficient. It allows us to communicate and convey information to teams across the globe interested in learning about what we’re working on next quarter. Before we had to fly in different teams to one location, but now anyone can access the diagram remotely from various locations, update their plan throughout the day, and join the Webex call to walk through the plan."

Kunal Arora, Senior Program Manager at DocuSign

Go to case study

Lucid for everyone

Give every team in your organization a better way to work—visually.

Project management

Plan, manage, and build complex projects. Streamline processes as you clarify workflows and align stakeholders.

Learn more

Executives

Communicate and execute big-picture goals. Get aligned on strategic priorities and scale organizational processes.

Learn more

IT

Design, document, and optimize your technology infrastructure. Ensure everyone has the tools they need to succeed.

Learn more

Znajdź jasność pośród złożoności operacyjnej

Kontakt z działem sprzedaży

Zacznij

  • Kontakt z działem sprzedaży

Produkty

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
PrywatnośćPrawnyPliki cookie
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.