Spraw, by skomplikowane operacje stały się przejrzyste

Lucid pomaga zespołom operacyjnym w wizualizacji i komunikacji na każdym etapie, od produkcji i logistyki dostaw po projektowanie organizacji i pracę z ludźmi.

Kontakt z działem sprzedaży

Jak zespoły operacyjne korzystają z pakietu do pracy wizualnej Lucid

Z łatwością realizuj pomysły w różnych zespołach

Na dynamicznej wirtualnej tablicy możesz łatwo i w czasie rzeczywistym przeprowadzić burzę mózgów na temat problemów i zależności, dostrzec zbędne elementy oraz określić zakres zadań i wskaźników sukcesu.

Projektuj wysoce złożone procesy, które pozostaną aktualne

Zaplanuj procesy robocze odpowiadające kompetencjom pracowników, standaryzuj procesy produkcyjne w celu ich optymalizacji i wydajności oraz przygotuj plany projektów do analizy i akceptacji.

Twórz harmonogramy projektów i tablice rozdzielcze, które wszyscy widzą

Udostępniaj niezwykle przejrzyste dokumenty i prezentacje, aby doradzać kierownictwu i pomagać zespołom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Udostępnij plany wszystkim członkom organizacji, aby skoordynować pracę zespołów

Zapoznaj zespoły złożone z różnych specjalistów z nowymi procesami, informuj o nowych lub zmienionych strategiach biznesowych i realizuj je.

Monitoruj swoje sukcesy i sporządzaj raporty na ich temat

Twórz raporty zbiorcze do raportowania asynchronicznego i pobieraj dane z wielu systemów, aby sprawdzić, czy osiągasz swoje kluczowe wskaźniki efektywności.

Poznaj więcej rozwiązań

Steve Goff

Inżynier ds. procesów

Dzięki temu, że ludzie rozumieją proces, patrząc na diagram, a nie wertując pisemne instrukcje, zaoszczędziliśmy setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy dolarów. Według mnie Lucidchart jest po prostu bezcenny.

Znajdź jasność pośród złożoności operacyjnej

Kontakt z działem sprzedaży

Zacznij

  • Kontakt z działem sprzedaży

Produkty

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
PrywatnośćPrawnyPliki cookie
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.