Miejsce, w którym konsultanci tworzą i optymalizują rozwiązania

Poznaj potrzeby i procesy robocze klientów oraz prowadź dokumentację w czasie rzeczywistym podczas wdrażania i przekazywania zadań.

Kontakt z działem sprzedaży
CarouselSlider Image

Współpracuj efektywnie z każdym klientem

Przeprowadzaj burzę mózgów na wspólnym cyfrowym obszarze roboczym. Automatycznie porządkuj pomysły i koncepcje, dzięki czemu możesz konsekwentnie tworzyć właściwe rozwiązania dla klientów.

CarouselSlider Image

Koordynuj działania osób zaangażowanych w projekty

Dokonaj ewaluacji obecnych procesów i systemów, żeby móc je udoskonalić. Dopasuj priorytety zaangażowanych osób za pomocą wizualizacji, aby zdobyć ich akceptację i utrzymać tempo działania.

CarouselSlider Image

Zapewnij przejrzystość skomplikowanych procesów wdrożeniowych

Automatycznie wizualizuj architekturę, aby tworzyć najbardziej efektywne rozwiązania. Pomóż użytkownikom nieposiadającym umiejętności technicznych zrozumieć złożoność zagadnienia dzięki przejrzystym wizualizacjom.

CarouselSlider Image

Jak konsultanci korzystają z pakietu do współpracy wizualnej Lucid

Nieprzerwana, zorganizowana współpraca

Dzięki współdzielonym dokumentom unikniesz przeszkód w projektach i znużenia pracą z aplikacjami. Przeprowadzaj wirtualne sesje robocze, spotkania i burze mózgów na cyfrowym obszarze roboczym, aby zachować ciągłość realizacji projektów.

Korzystaj z danych i systemów klientów, aby przyspieszyć ich działanie

Twórz modele infrastruktury, aby uniknąć zagrożeń i zmniejszyć koszty. Szybko wyświetlaj dane w kontekście dzięki integracji z innymi aplikacjami.

Analizuj i rozwijaj rozwiązania, które dopasowują się do Twojego procesu roboczego

Używaj formatowania warunkowego, aby łatwo rozpoznawać problemy, dzięki czemu szybko opracujesz rozwiązania. Przeglądaj swoje zadania z wielu perspektyw, używając różnych filtrów i widoków.

Zadbaj o zaangażowanie na każdym etapie projektu

Pozwól klientom bezpośrednio komentować propozycje. Dobierz zespoły techniczne i nietechniczne do bibliotek kształtów. Następnie stwórz szablony, które ujednolicą najlepsze wzorce i zaspokoją potrzeby brandingowe Twoich klientów.

Zapewnij klientom sukces po zrealizowaniu umów

Stwórz działające w chmurze zasoby, które mogą być wykorzystywane do wdrażania rozwiązań w całej organizacji. Zgromadź nowe protokoły i systemy w jednym miejscu.

Mike Doana

Konsultant ds. dostarczania usług IT

Ogólnie rzecz biorąc, każdy ma inne wyobrażenie o procesach. Zdarzają się nieporozumienia, ale kiedy wszyscy znajdują się w tym samym pomieszczeniu i wyświetlasz materiały na ekranie, a wszyscy patrzą na niego z perspektywy wizualnej, możesz osiągnąć przełomowe rezultaty, których w innym przypadku nie udałoby się osiągnąć.

Dostosuj i zoptymalizuj rozwiązania z Lucid

Kontakt z działem sprzedaży

Zacznij

  • Kontakt z działem sprzedaży

Produkty

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
PrywatnośćPrawnyPliki cookie
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2022 Lucid Software Inc.