Zyskaj elastyczność, przejrzystość i spójność, pracując w chmurze

Migruj i optymalizuj swoją chmurę, wizualizując obecną infrastrukturę, wspólnie planując ścieżkę rozwoju i koordynując działania zaangażowanych osób — nawet w przypadku złożonych projektów.

Kontakt z działem sprzedaży

Lucid pomaga zespołom współpracować, dzielić się informacjami i realizować złożone projekty

Określ i dostosuj się do celów biznesowych

Zaproś zespoły do wspólnej pracy przy wirtualnej tablicy, na której będą umieszczać notatki, sortować pomysły, gromadzić dane i dzielić się wnioskami z różnymi zaangażowanymi osobami, co pozwoli im określić cele, priorytety i zakres działania.

Opracuj plan, który każdy będzie mógł zrealizować

Opracuj konkretne plany, używając schematów organizacyjnych, harmonogramów, schematów blokowych i architektur systemowych. Wszystkie materiały są przejrzyste, przystępne, przedstawiają zależności i pomagają uniknąć przeróbek.

Twórz wizualizacje infrastruktury i systemów pomocniczych

Twórz diagramy pokazujące zasoby stacjonarne i zautomatyzowane wizualizacje twojej chmury. Dodaj szczegóły, by stworzyć mapę systemów pomocniczych i udostępnić informacje zaangażowanym osobom.

Zaprojektuj swoją przyszłą architekturę chmury

Dzięki czytelnej dokumentacji zespoły mogą dzielić się złożonymi projektami w formie wizualnej i gromadzić uwagi od osób zaangażowanych. Informacje od członków zespołu, ekspertów ds. bezpieczeństwa i zespołów ds. zgodności są przechowywane w Lucid.

Opracuj i udostępnij jedno źródło wiedzy

Aktualizuj schematy chmury jednym kliknięciem, żeby sprawdzić poprawność migracji i wdrożeń oraz zachować widoczność swojej infrastruktury. Koordynuj działania wszystkich, udostępniając materiały za pośrednictwem narzędzi takich jak Confluence.

Poznaj więcej rozwiązań

Toby Foss

Dyrektor ds. operacji sieciowych w chmurze

Każdy powinien mieć do dyspozycji aktualny obraz sieci. Kiedy zaczynałem, nie było żadnych schematów architektury... Powiedziano mi: „Najpierw nauczysz się tworzyć dokumentację sieci”. Mogłem od razu przystąpić do działania, używając Lucidscale od samego początku.

Zadbaj o przejrzystość swojego środowiska chmury

Kontakt z działem sprzedaży

Zacznij

  • Kontakt z działem sprzedaży

Produkty

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
PrywatnośćPrawnyPliki cookie
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.