Wspieraj współpracę zespołów i systemów IT

Projektuj, dokumentuj i optymalizuj swoją infrastrukturę technologiczną w pakiecie do współpracy wizualnej Lucid. Upewnij się, że wszyscy mają narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

Kontakt z działem sprzedaży

Jak zespoły IT korzystają z Lucid

Design work order processes

Projektuj procesy dotyczące zamówień

Za pomocą niestandardowych kształtów zwizualizuj proces wdrażania nowych pracowników. Usprawnij swój proces, dodając komentarze i przydzielając zadania.

Create roadmaps

Twórz mapy drogowe

Współpracuj z wielozadaniowymi zespołami, aby ustalać priorytety projektów i tworzyć harmonogramy. Usprawnij planowanie dzięki integracjom z Jira i Azure DevOps.

Streamline strategic planning

Usprawnij planowanie strategiczne

Za pomocą paneli graficznych możesz uszeregować priorytety i osiągnąć konsensus. Podziel złożone projekty na łatwe do zarządzania zadania dzięki Kartom Lucid.

Optimize your CI/CD pipeline

Zoptymalizuj swój potok CI/CD

Zwizualizuj łatwą do wdrożenia ścieżkę jednostkową zapewniającą ciągłą integrację i realizację zadań, aby łatwo identyfikować ulepszenia.

Create documentation for security audits

Utwórz dokumentację na potrzeby audytów bezpieczeństwa

Połącz się z dostawcą usług w chmurze (AWS, Azure lub GCP), aby automatycznie tworzyć diagramy infrastruktury w chmurze na potrzeby corocznych audytów bezpieczeństwa.

Visualize relationships between entities

Wizualizuj relacje między podmiotami

Twórz diagramy i dokumentuj relacje między narzędziami wewnętrznymi. Opracuj integrację z Confluence, aby osadzić diagramy w bazie wiedzy.

„Chcemy zagwarantować, że wiedza zdobyta przez poszczególnych konsultantów lub wyniki udanego projektu nie zostaną utracone. W konsultingu zazwyczaj zespół jak najszybciej dostarcza elementy projektu, a pod koniec tego projektu przechodzi do następnego zadania. Wnioski i wyniki zostają zapomniane”.
- Simon Evans - Architekt rozwiązań

Dowiedz się, jak zespoły IT projektują, dokumentują i optymalizują systemy za pomocą Lucid

Kontakt z działem sprzedaży

Zacznij

 • Kontakt z działem sprzedaży

Produkty

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
PrywatnośćPrawnyUstawienia plików cookiePolityka plików cookie
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.