Accelerera innovationen hos produkt- och UX-team

Samarbeta tvärfunktionellt i Lucids visuella samarbetssvit. Visualisera användarflöden, design och tekniska system för att få fram de bästa lösningarna.

Kontakta säljare

Hur produkt- och UX-team använder Lucid

Analysera personaundersökningar

Använd en Lucidspark-mall för att sammanställa och analysera personaundersökningar. Bygg ett arkiv för att dela forskning mellan team.

Facilitera workshops för designtänkande

Samla intressenter för att tillsammans utforska utmaningar och lösningar med hjälp av visuella aktiviteter, breakout-ytor, omröstningar och mycket mer.

Skapa produktfärdplaner

Håll teamen samordnade. Länka till Google Kalkylark eller en CSV-fil för att skapa översikter som uppdateras automatiskt när du redigerar kalkylbladet.

Kartlägg tidsramar

Strukturera och övervaka uppgifter, milstolpar och ansvarsområden visuellt. Eliminera silor genom att integrera Lucid med projekthanteringsverktyg.

Förbättra kundupplevelsen

Kartlägg användarresan för att se och förstå hur kunderna interagerar med din produkt. Växla mellan lager för att jämföra nuvarande och framtida tillstånd.

”Jag älskar möjligheten att bjuda in andra att jobba i samma diagram. Det går att ställa frågor om en specifik del av en process och ge någon i uppdrag att svara direkt i produkten. Det hjälper oss att lösa våra problem och färdigställa våra diagram snabbare.”
- Alberto - UX Designer Mozilla
0

Se hur produkt- och UX-team driver på innovation med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.