Accelerera innovationen hos produkt- och UX-team

Samarbeta tvärfunktionellt i Lucids visuella samarbetssvit. Visualisera användarflöden, design och tekniska system för att få fram de bästa lösningarna.

Kontakta säljare

Hur produkt- och UX-team använder Lucid

En konceptuell bild av en användarpersona som skapas i Lucid

Analysera personaundersökningar

Använd en Lucidspark-mall för att sammanställa och analysera personaundersökningar. Bygg ett arkiv för att dela forskning mellan team.

Skapa en persona
En konceptuell bild av en omröstningssession i Lucidspark

Facilitera workshops för designtänkande

Samla intressenter för att tillsammans utforska utmaningar och lösningar med hjälp av visuella aktiviteter, breakout-ytor, omröstningar och mycket mer.

Planera en workshop
En konceptuell bild av en produktfärdplan i Lucidspark

Skapa produktfärdplaner

Håll teamen samordnade. Länka till Google Kalkylark eller en CSV-fil för att skapa översikter som uppdateras automatiskt när du redigerar kalkylbladet.

Kom igång
En konceptuell bild av en tidslinje i Lucidspark

Kartlägg tidsramar

Strukturera och övervaka uppgifter, milstolpar och ansvarsområden visuellt. Eliminera silor genom att integrera Lucid med projekthanteringsverktyg.

Visualisera händelser
En konceptuell bild av ett flöde för en användarresa i Lucidchart

Förbättra kundupplevelsen

Kartlägg användarresan för att se och förstå hur kunderna interagerar med din produkt. Växla mellan lager för att jämföra nuvarande och framtida tillstånd.

Skapa användarresor

Fler resurser

Webbseminarium om prioritering för produktteam

Få tips om utvecklat produktfokus för att göra mer med mindre.

Se nu

Blogginlägg om en enda källa till sanning

Se hur produktutvecklingsteam vinner på att skapa en enda källa till sanning.

Läs mer

Blogginlägg om produkt- och UX-innovation

Lär dig hur Lucid-team använder Lucid för att driva produktinnovation.

Läs nu
”Jag älskar möjligheten att bjuda in andra att jobba i samma diagram. Det går att ställa frågor om en specifik del av en process och ge någon i uppdrag att svara direkt i produkten. Det hjälper oss att lösa våra problem och färdigställa våra diagram snabbare.”

Alberto, Go-To-Market Manager på Western Union

Gå till fallstudie
”Det är det bästa sätt jag vet att kartlägga en global bild av något. Det faktum att det kan göras asynkront och på distans är ovärderligt för mitt företag.”

John Gruen, UX Designer på Mozilla

Gå till fallstudie
”Lucidchart gör det enklare att förmedla information snabbt, vilket gör att vi slipper en massa turer fram och tillbaka för att förtydliga detaljer kring det vi försöker förmedla. Det bidrar verkligen till att minska den tid som går till att kommunicera idéer och planer för komplexa system.”

James, Product Director på Dun & Bradstreet

Gå till fallstudie

Lucid för alla

Ge alla team i organisationen ett bättre sätt att arbeta: visuellt.

Projektledning

Planera, hantera och bygg komplexa projekt. Effektivisera processerna genom att klargöra arbetsflöden och samordna intressenter.

Läs mer

Teknik

Se och förstå flödet av idéer, system och processer. Fatta välgrundade beslut snabbare för att driva innovationer.

Läs mer

Lösningsutvecklare

Förstå och samordna er kring kundernas behov och strategiska initiativ. Utforma, bygg och driftsätt skräddarsydda lösningar gemensamt.

Läs mer

Se hur produkt- och UX-team driver på innovation med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2024 Lucid Software Inc.