Påskynda organisationens digitala transformation

Använd Lucid för att skapa, modifiera och digitalisera storskaliga processer, verktyg, arbetsplatsupplevelser och kundresor.

Kontakta säljare

Tänk nytt och bygg annorlunda sätt att göra affärer

Visualize complex processes, systems, and workflows

Visualisera komplexa processer, system och arbetsflöden

Skapa snabba prototyper, bygg wireframes och designa teknik på en gemensam arbetsyta. Förstå och gör om företagsstrukturen med dynamiska organisationsscheman.

Create a repository of institutional knowledge

Skapa ett arkiv med institutionell kunskap

Dina idéer, designer och system blir till ritningar för hur ditt företag fungerar. Historiska och aktuella dokumentversioner skapar ett innovationsarkiv som alla intressenter lätt kan komma åt.

Stay organized and aligned during massive initiatives

Bibehåll organisation och samordning även under storskaliga projekt

Visualisera och justera projektplaner och synkronisera åt båda hållen med applikationer för projektledning. Presentera information och uppdateringar för intressenterna och gör snabba revideringar baserat på feedback.

Improve the customer experience

Förbättra kundupplevelsen

Utveckla nya UI-wireframes för att omvandla kundresan. Implementera ny teknik och gör analoga processer digitala.

Overhaul, standardize, or consolidate systems

Bygg om, standardisera eller slå samman system

Visualisera din molnarkitektur för att designa effektivt. Länka eller överlagra data för att samordna team i enlighet med planer och beroenden. Skapa tydlighet för förståelse, spårning och underhåll av nyligen införd teknik.

Jose Lustre

Principal Strategy and Operations Consultant

Tack vare att dokumentet är så flexibelt att navigera i kan jag få med alla nödvändiga detaljer. Det gör att diagrammen kan skalas upp efter hand som systemen blir mer komplexa.

Hantera företagets digitala transformation effektivt

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.