Det nya sättet att samarbeta

Lucid är ledande inom visuellt samarbete för företags- och hybridteam av alla storlekar.

Kontakta säljare

Se framtiden. Bygg den sedan tillsammans.

Innovera snabbare med en virtuell whiteboard, intelligenta diagramverktyg och molnvisualisering.

Samarbete

Arbeta sida vid sida när det inte är möjligt att mötas ansikte mot ansikte. Förvandla hybridmöten till produktiva arbetssessioner.

Tydlighet

Visualisera komplexa problem så att du snabbt kan se hur de ska lösas. Jämför enkelt nuvarande och framtida tillstånd.

Samordning

Snabba på projekt med ett gemensamt visuellt språk. Samordna teamet och fokusera på hur jobbet ska bli gjort.

Lucid, för alla behov

Samarbeta visuellt för att lösa allt från mindre uppgifter till företagsomfattande initiativ.

Utveckling av nya produkter

Lansera nya produkter med en gemensam visuell förståelse som inkluderar olika team.

Molnmigrering

Visualisera den nuvarande molninfrastrukturen. Planera framtida migrationer och förbättringar med tydliga modeller för samarbete.

Digital transformation

Snabba på utvecklingen av nya verksamheter. Förändra komplexa processer, verktyg, arbetsplatsupplevelser och kundresor.

 • Hewlett Packard logo
 • Amazon logo
 • NBC logo
 • Google logo
 • Atlassian logo
Betrott av miljontals användare

Vår plattform

Alla Lucid-produkter är byggda med samma underliggande teknik, vilket ger säkerhet på storföretagsnivå och stöd för snabba lanseringar av nya funktioner.

Våra produkter

Lucid-produkterna innehåller verktyg för alla delar av arbetsflödet. Öka intäkterna, minska kostnaderna och förbättra produktiviteten.

Lucidspark

Din virtuella whiteboard. Koppla ihop team och förverkliga de bästa idéerna.

Börja drömma

Lucidchart

Din intelligenta diagramapplikation. Samla teamet och börja bygga framtiden.

Lucidscale

Din lösning för molnvisualisering. Generera automatiskt diagram över molnarkitekturen.

Lucid är det nya sättet att samarbeta

 • Visuellt samarbete gör att moderna team kan innovera snabbare.
 • Lucid gör det enkelt att brainstorma med teamet, förstå komplexitet och bygga bättre produkter.
Kontakta säljare

1 of 2

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy

© 2024 Lucid Software Inc.