Teamutrymmen: Teamets utgångspunkt

Kontakta säljare
Create a document repository

Skapa ett dokumentarkiv

Få tillgång till alla uppdaterade resurser som behövs, oavsett om uppgiften är att introducera nya teammedlemmar eller samordna ett projektteam.

Centralize messaging and communication

Centralisera meddelanden och kommunikation

Skicka uppdateringar till hela teamet eller till specifika teammedlemmar, och tilldela ägarskap genom att dra och släppa ikoner.

Launch into your work

Ge dig in i arbetet

Öppna och arbeta med Lucid-dokument och dokument från tredje part direkt i utrymmet eller skapa nya Lucid-dokument som delas med alla teammedlemmar.

Leverage the Lucid Suite

Utnyttja Lucid Suite

Använd Teamutrymmen tillsammans med andra produkter och funktioner i Lucid Suite för att skapa tydlighet, samarbete och samordning i hela arbetsflödet – oavsett vilket team du tillhör.

Ett utrymme för alla team

Samla teamet för att löpande samarbete, som:

A unified space for all teams

 • Skapa en enda källa till sanning för alla projektstadier.
 • Centralisera resurser för scrum-teammöten.
 • Dokumentera och centralisera kundorienterade teamprocesser.
 • Dela utbildningsmaterial för onboarding.
 • Underhåll dokumentation för utvecklare av standardrutiner.
”[Teamutrymmen] gör det enklare att se vad som är viktigt idag på ett ställe. Särskilt då det finns en tidsskillnad eftersom en del av våra utvecklare befinner sig i Vietnam.”

Business analyst

Läs mer om Teamutrymmen

Artikel i hjälpcentret

Se stegvisa instruktioner för att komma igång med Teamutrymmen.

Läs mer

Blogginlägg

Lär dig mer om de nyaste funktionerna i Lucid Suite.

Läs mer

Mall för att komma igång

Testa en exempelmall för att bekanta dig med Teamutrymmen.

Prova mall

Är du redo att bygga framtiden med Lucid Suite?

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.