Visuella aktiviteter: ge bränsle till gemensamma beslut

Kontakta säljare

Samla in information

Samla in feedback från teamet eller kunderna för att identifiera de bästa idéerna ur alla perspektiv och förstå vilka åtgärder som ger mest värde.

Sammanställ information

Generera användbara, databaserade insikter direkt i Lucid Suite med hjälp av ett gemensamt, intuitivt visuellt språk.

Skapa samordning

Underlätta uppriktiga diskussioner med hjälp av informativa bilder för att nå samförstånd eller hitta områden med bristande samordning.

Utnyttja Lucid Suite

Framtiden byggs ett beslut i taget. Använd Visuella aktiviteter tillsammans med andra Lucid-funktioner och -produkter för att samordna hela arbetsflödet.

Olika sätt att använda Visuella aktiviteter

Få insikter och förslag på åtgärder i varje steg, så att alla är uppdaterade innan lansering.

 • Identifiera, sortera och prioritera produktkoncept från teamet snabbt.
 • Sammanfatta resultat av användarundersökningar för att samlas kring en produktvision. 
 • Avgör vilka prioriteringar intressenter och kunder har för kvartalet eller året.
 • Stäm av teamets kapacitet och moral.
 • Använd skräddarsydda aktiviteter för att leda teamet genom en planeringsprocess.

[Visuella aktiviteter] är engagerande och uppmuntrar till eftertanke. Det är något vi alla kan [orientera] oss efter. Det främjar [viktiga] beteenden: låt oss nå konsensus, låt oss fatta beslut, utmana, genomföra och gå vidare. På samma sätt kan vi [låta] data förändra våra beslut. Detta har stor betydelse.

Ledare för HR-konsulter, multinationellt nyhetsföretag

Läs mer om Visuella aktiviteter

Artikel i hjälpcentret

Kom igång med Visuella aktiviteter med stegvisa instruktioner.

Gå dit nu

Blogginlägg

Se de senaste funktionerna i Lucid Suite.

Läs mer

Mall för att komma igång

Testa en exempelmall för att bekanta dig med hur Visuella aktiviteter fungerar.

Prova mall

Är du redo att bygga framtiden med Lucid Suite?

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.