Berätta effektiva historier med hjälp av siffror

Använd bilder för att förklara komplexa ekonomiska data, dokumentera dem säkert och kommunicera med intressenter.

Kontakta säljare
CarouselSlider Image

Hantera stora projekt med snäva tidslinjer

Skapa tydlig ordning, håll igång flera projekt och identifiera interna processförbättringar för att öka effektiviteten och hålla deadlines.

CarouselSlider Image

Anpassa verksamheten efter nya marknadstrender

Kommunicera marknadsförändringar och viktiga ekonomiska rapporter till de företagsledare som behöver det mest.

CarouselSlider Image

Samarbeta strategiskt med intressenter

Stöd strategiska affärsinitiativ genom att dokumentera och dela ekonomisk information kring resultat, balansräkningar, budgetar med mera.

CarouselSlider Image

Hur ekonomiteam använder Lucids programsvit för visuellt samarbete

Samordna intressenter och team för strategisk planering

Driv på strategiska initiativ genom att brainstorma idéer på en oändligt stor whiteboard, prioritera åtgärder genom omröstning och samordna teamen kring nästa steg med tidslinjer.

Visuell analys, projektering och ekonomisk rapportering

Använd mallar och flödesscheman för att utforma korrekta kassaflödesmodeller. Anpassa därefter informationen för olika målgrupper med hjälp av inbyggda verktyg.

Hantera tidslinjer och återkommande processer proaktivt

Visualisera viktiga milstolpar, potentiella flaskhalsar och beroenden för att löpande klara snäva deadlines inom budgetering, styrelsemöten och löner.

Håll företagsledare informerade om förändringar på marknaden

Dela med dig av branschexpertis i realtid genom inbyggda presentations- och chattfunktioner, eller guida intressenter genom dina bilder asynkront med kommentarer och anpassade flöden.

Skapa en enda, säker källa till sanning för ekonomisk information

Skapa sammanhang genom att enkelt lagra och hitta information i inbäddade filer i projektplaner. Integrationer med Slack och Google Drive håller alla i teamet uppdaterade.

Lou Beierle

Head of Finance

Jag är en Lucidchart-användare som var intresserad av det nya Lucidspark-erbjudandet. Jag använde Lucidspark med mitt driftteam i brainstormingsessioner för att identifiera smärtpunkter och ineffektivitet i redovisningsflödet för en av våra produkter.

Därför förlitar sig ekonomiteam på Lucid för visuellt samarbete

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2022 Lucid Software Inc.