Hjälper finansiella team att visualisera sina data

Avmystifiera finansiella data, upprätthåll säker dokumentation och kommunicera proaktivt med intressenter – i ett enda samarbetsutrymme.

Kontakta säljare

Hur ekonomiteam använder Lucid

Kartlägg komplexa processer

Centralisera dokumentationen så att intressenterna enkelt kan referera till den. Skapa dynamiska finansiella modeller och bygg kontrollpaneler för att övervaka mätetal.

Samarbeta kring strategiska planer

Utarbeta strategier för finansiella händelser som företagstransaktioner, resultatpresentationer och kvartalsrapporter. Kartlägg milstolpar på tidslinjer för tydlighetens skull.

Presentera insikter för intressenter

Använd flödesscheman, diagram och presentationer för att kommunicera komplexa finansiella data, vilket förenklar rapporteringsprocessen till interna och externa intressenter.

Skapa dynamiska organisationsscheman

Utnyttja intelligenta funktioner för att skapa datastödda organisationsscheman. Upptäck insikter, identifiera mönster och fatta beslut om ersättning.

Optimera finansiella processer med dynamisk dokumentation

Med diagram och flödesscheman är det möjligt att visualisera finansiella arbetsflöden och skapa datastödd dokumentation som intressenter enkelt kan referera till.

Jag är en Lucidchart-användare som var intresserad av det nya Lucidspark-erbjudandet. Jag använde Lucidspark med mitt driftteam i brainstormingsessioner för att identifiera smärtpunkter och ineffektivitet i redovisningsflödet för en av våra produkter.
- Lou Beirle - Head of Finance på LeafLink
0

Övertyga med hjälp av det ekonomiska underlaget

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.