Utveckla dina bästa marknadsföringsidéer

Använd Lucids visuella samarbetssvit för att brainstorma och lansera kampanjer som gör kunderna nöjda, driver intäkter och ger ökat varumärkesengagemang.

Kontakta säljare

Hur marknadsföringsteam använder Lucid

Facilitera brainstormingsessioner

Samla teamet i realtid eller när du vill. Ta fram idéer, prioritera och samordna exempelvis innehållsteman och ämnen för webbseminarier.

Effektivisera den strategiska planeringen

Planera och följ upp arbetet i tvärfunktionella team – allt från lanseringar och evenemang till kvartalsplanering och e-postflöden.

Skapa kartor över kundresan

Få en tydlig förståelse för dina kunders upplevelse. Jämför enkelt nuvarande och framtida tillstånd för att optimera interaktioner och flöden.

Få tidig designfeedback

Skapa prototyper, wireframes och storyboards i ett tidigt skede. Samla in synpunkter från berörda parter innan designen färdigställs.

Visualisera teknikstacken

Skapa arkitekturdiagram för att bättre förstå hur system samverkar. Identifiera möjligheter att utveckla och effektivisera verktygslådan.

Tom Smedes

Acquisition Marketing Manager

”Genom att använda Lucidspark kan du skapa dokumentation som sedan kan användas under hela projektet. Man kan börja med de första skisserna och idéerna och därefter omvandla dem till så mycket mer. Det gör jobbet mer effektivt och minskar antalet uppföljningsmöten och mängden extra arbete.”
0

Se hur marknadsföringsteam samarbetar, innoverar och skapar med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.