Där ledningsgrupper uppnår de övergripande målen

Led organisationer effektivt. Lyckas med att genomföra strategiska prioriteringar och skala företagets processer.

Kontakta säljare

Hur ledningsgrupper använder Lucid

Sätt ihop ett kraftfullt team

Fyll organisationsscheman med data för att rekrytera effektivt och skapa rätt team. Dessutom kan ni gemensamt justera och planera organisationsstrukturen i realtid.

Förbättra processer och hantera resurstilldelning

Bidra till att uppnå företagets mål genom att skapa bilder för varje uppgift. Börja inte om från början – spara tid och utgå från en mall. Dela sedan dokumenten med alla inblandade team.

Hantera högprioriterade data

Visualisera resultatdata snabbt. Ta fram konceptkartor över bokslut som spårar framsteg och resultat. Integrera med Jira, Smartsheet och Microsoft Teams för att arbeta utan avbrott.

Planera och genomför strategiska initiativ

Håll ditt team ansvarigt med gemensamma tidslinjer och uppgifter som har skapats under planeringssessioner. Håll visuella presentationer som tydligt förmedlar företagets vision.

Kommunicera tydligt med högsta ledningen

Minska antalet uppföljningsmöten genom att förvandla brainstormar till konkreta uppgifter. Upprätthåll konfidentialitet, styr visningsbehörighet och skydda känslig information.

Se fler lösningar

Brad Rencher

CEO

Vi har testat andra samarbetsprodukter online, men Lucidspark, med funktioner som färgkodning och omröstningar i en och samma applikation med en flexibel arbetsyta, tog vårt möte till en ny nivå. Nu är det upp till oss att omvandla strategin till en verksamhet som kommer att blomstra under de kommande tre åren.

Få företaget att röra sig framåt ännu snabbare med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2023 Lucid Software Inc.