Ge säljteamen möjlighet att se vägen till vinst

Samordna säljteamet, håll kontakten med kunderna och få de insikter som behövs för att nå målet.

Kontakta säljare

Hur säljteam använder Lucid

Engage customers from day one

Engagera kunderna från dag ett

Anordna interaktiva workshops med kunderna för att ge ett bra första intryck, identifiera mål och stötestenar samt fastställa tidsramar.

Build strategic account maps and account plans

Skapa strategiska kontokartor och kontoplaner

Skapa mening i CRM-data för att förstå viktiga relationer och identifiera blockerare, förespråkare och beslutsfattare. Använd vår Salesforce-integration för att automatisera processen.

Hold deal reviews and QBRs

Sälj- och kvartalsrapporter

Uppdatera ledningen med hjälp av kontoplaner och genomför effektiva genomgångar för att ta fram strategier för enskilda affärer.

Document key sales processes

Dokumentera viktiga försäljningsprocesser

Hjälp teamen skala upp och ge medarbetarna möjlighet att sälja mer strategiskt genom att standardisera säljprocesserna.

Build a shared space to connect

Bygg ett delat utrymme för samordning

Med teamutrymmen blir det möjligt att skapa en enda källa till sanning för kontoplaner, teammål, teamets framsteg och dokumentation.

”Med Lucidchart får jag insikt i något som tidigare var invecklat och mystiskt. Det låter mig se en nivå djupare. Jag hanterar 150 affärer vid varje given tidpunkt, men med Lucidchart kan jag hoppa in och omedelbart hitta det som saknas för att avsluta varje affär.”
- Riley Thomas - SVP Revenue på Built Technologies

Är ni redo att förbättra den interna samordningen och fördjupa kundrelationerna?

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.