Ge juridiska team verktyg som gör det komplexa tydligt

Dokumentera, analysera och kommunicera komplex juridisk information till intressenter med Lucids visuella samarbetssvit. Organisera resurser för optimal åtkomst.

Kontakta säljare

Hur juridiska team använder Lucid

Streamline litigation planning

Effektivisera planeringen av rättsarbetet

Skapa en enda sanningskälla för juridiska undersökningar och dokument. Skapa tidslinjer, flödesscheman och andra illustrativa bevis.

Allocate team resources

Fördela teamresurser

Spåra enkelt tiden som läggs på juridiskt arbete och hantera en hög arbetsbelastning. Skapa teamhubbar och agendor för att hålla alla uppdaterade.

Create legal documentation

Skapa juridisk dokumentation

Kartlägg dataflöden och detaljerade juridiska processer. Spara tid och driv på samordningen med datalänkning och andra intelligenta funktioner.

Conduct visual analyses

Genomför visuella analyser

Analysera allt från IP-överträdelser till konkurrenters erbjudanden. Använd samarbetsfunktioner för att kommentera avtal, identifiera avvikelser med mera.

Maintain regulatory compliance

Upprätthåll regelefterlevnad

Hantera avtals- och leverantörsinformation för att kvantifiera risker och säkerställa efterlevnad. Dela information på ett säkert sätt med viktiga intressenter.

”Tanken är nog att en bild säger mer än tusen ord. Det är bokstavligen det vi gör. Vi kan skriva tusen ord, men det är bilden som kunden kommer att förstå. Om jag säger till dem att när de går bort görs det skillnad på giftorättsgods och enskild egendom förstår de inte vad det betyder. Men när de ser bilden väcks förklaringen till liv.”
- Frank Campbell - Partner på Holden & Campbell
0

Förtydliga komplex juridisk information med Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.