Lucidscale

Lucidscale gör det enkelt att automatiskt visualisera hela molnarkitekturen så att din organisation bättre kan förstå, optimera och styra molnet med hjälp av korrekta, uppdaterade och interaktiva diagram.

Kontakta säljare
Lucidscale

Diagram som inte blir inaktuella

Generera molndiagram automatiskt för att säkerställa att team använder korrekta avbildningar av miljön vid incidentåtgärder, när de kommunicerar med intressenter samt för att verifiera migrering och implementering.

Molndiagram utan rörighet

Slipp de röriga traditionella diagrammen över molnarkitektur: filtrera molndiagrammen för att skapa olika vyer, till exempel generella översikter för chefer eller skräddarsydda versioner som hjälper tekniker att lösa incidenter snabbare.

Data i anslutning till diagrammet

Håll koll på säkerhet, efterlevnad och intern bästa praxis genom att se metadata – till exempel instansnamn, säkerhetsgrupper, IP-adress med mera – tillsammans med diagrammet.

Planera, verifiera och övervaka ditt framtida tillstånd med Lucid

Lucid ger de insikter som krävs för att upprätthålla ständig insyn i din molnmiljö, från migreringsplanering till övervakning och allt däremellan.

Visualisera din molninfrastruktur automatiskt

Anslut ditt Lucidscale-konto till din molnmiljö via tredjepartsåtkomst för att automatiskt generera diagram. Anslut till och importera från flera molnkällor – Lucidscale har stöd för AWS, Azure och GCP.

Filtrera och ta bort onödiga detaljer

Ta bort onödig information och fokusera på det viktiga – filtrera efter kriterier som AWS-taggar eller tillgänglighetszoner. Rita linjer baserat på relationer mellan resurser och spara sedan dina vyer för framtida användning.

Visualisera dina data för molnstyrning

Visa dina metadata i Lucidscale så att du inte behöver hoppa mellan diagrammet och molnkonsolen eller koden. Tillämpa sedan regler för villkorsstyrd formatering för att identifiera interna överträdelser av bästa praxis genom flaggning, exempelvis av instanser som saknar taggar.

Skapa en gemensam förståelse

Kommunicera tydligt med alla intressenter för att samordna överlämningar, få acceptans och samordning. Visa specifika delar av din infrastruktur med presentationsläget eller samarbeta och fokusera på utvalda former för att vidta åtgärder där det behövs.

Arbeta smartare med Lucidscale

Lucidscale hjälper till att snabbt lösa incidenter, förbereda för säkerhetsgranskningar, besvara efterlevnadsgranskningar och verifiera migrering och implementering.

Läs mer

Vi följer med dig

Anslut till AWS-, Azure- eller GCP-konton för att importera och visualisera arkitekturen samtidigt som diagrammen hålls uppdaterade var de än inkluderas – till exempel i Confluence-wikier eller Jira-ärenden.

Fler sätt som Lucid kan hjälpa dig

Gå från komplexitet till klarhet

Visualisera och förstå ditt företag för att fatta bättre beslut.

Samarbeta över avdelningar

Överför smidigt arbetet mellan olika steg och samordna teamet utan att offra hastigheten.

Samla teamen

Skapa konsensus och håll team anslutna och samordnade från idé till leverans – oavsett var de befinner sig.

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligSekretessval för cookiesCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.