Ge HR-teamet fler resurser

Kartlägg organisationsstrukturen, identifiera processglapp och förbättra medarbetarupplevelsen samtidigt som efterlevnaden upprätthålls.

Kontakta säljare
CarouselSlider Image

Tydliggör och förbättra dynamiska processer

Från arbetsflöden för onboarding till utvecklingssamtal, registrering av förmåner och feedback från personalen kan du visualisera olika sätt att spara tid och förbättra upplevelsen på arbetsplatsen.

CarouselSlider Image

Optimera en skalbar organisationsstruktur

Omvandla rapporteringsstrukturer och relationer mellan avdelningar till visuella diagram för att planera förändringar av budgetar, rekryteringsbehov och förmåner.

CarouselSlider Image

Skapa samsyn mellan team och fatta säkrare beslut

Samarbeta i realtid eller asynkront för att förstå projektmål, kommunicera statusuppdateringar och nå acceptans från teamet.

CarouselSlider Image

Hur personalteam använder Lucids programsvit för visuellt samarbete

Underlätta onboarding av anställda i tvärfunktionella team

Vare sig du introducerar nyanställda på distans eller på kontoret kan du hjälpa dem att lyckas genom att synkronisera team med visuella arbetsflöden, tydliga tidsscheman och integrationer med projektledningsverktyg.

Hantera personalbeläggningen genom att proaktivt identifiera resursluckor

Importera data direkt från BambooHR eller Google Kalkylark för att automatiskt generera organisationsscheman, gruppera team efter olika datapunkter och visualisera luckor medan företaget växer.

Upprätthåll efterlevnaden med säker och flexibel dokumentation

Kartlägg dataflödet inom HRIS med flödesdiagram, visualisera infrastrukturen för stöddata och skapa interna revisionssystem för att säkerställa att standarder för efterlevnad uppfylls.

Förstå nuvarande processer och identifiera förbättringar

Sammanställ de anställdas feedback på en virtuell whiteboard och diskutera lösningar tillsammans. Visualisera sedan nuvarande processer jämfört med ett idealiskt framtida tillstånd för att identifiera åtgärder.

Aaron Barratt

Senior IT Specialist och Lucidchart-admin

HR-avdelningen har verkligen tagit till sig en del av funktionerna, speciellt när det gäller att skapa organisationsscheman. Det var något som de hade svårt med förut, men Lucidchart gör det så enkelt att utforma ett organisationsschema som ser bra ut.

Gör Lucid till HR-avdelningens superkraft

Kontakta säljare

Kom igång

  • Kontakta säljare

Produkter

  • Lucidspark
  • Lucidchart
  • Lucidscale
SekretessRättsligKakor
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor

© 2022 Lucid Software Inc.