Ge lösningsingenjörer möjligheter att möta kundbehoven

Utnyttja Lucids visuella samarbetssvit för att förstå och anpassa arbetet efter kundernas strategiska initiativ. Designa, bygg och implementera skräddarsydda lösningar.

Kontakta säljare

Hur team med lösningsingenjörer använder Lucid

Host discovery workshops

Anordna kreativa workshops

Underlätta interaktiva sessioner för att bättre förstå kundernas behov, mål, tekniska krav och förväntade tidslinjer.

Visualize customer systems

Visualisera kundsystem

Dokumentera aktuell status för kundens arkitektur, kodbas, processer med mera. Skapa diagram från grunden eller med importerade data.

Build future-state proposals

Skapa förslag på framtida tillstånd

Visa hur din lösning kommer att fungera med kundernas befintliga system och arbetsflöden, och dokumentera enkelt kundfeedback. Använd lager för att jämföra nuvarande och framtida tillstånd.

Create account maps

Skapa kontokartor

Upprätta en enda källa till sanning för kundkontoinformation. Ta fram gemensamma kontokartor och -planer tillsammans med säljavdelningen.

Scale customer resources

Skala upp kundresurser

Använd teamutrymmen för att skapa en lagringsplats med delade demonstrationer och bilder. Skapa mallar som enkelt kan anpassas efter kundernas behov och spara in många timmars arbete.

”Om jag pratar med någon och kan använda ett diagram för att visa hur Okta Identity Cloud skulle fungera för just deras användningsområde så klickar det mycket bättre än om jag försöker formulera mig enbart per telefon. Ord upplevs lätt som torra och går dessutom att tolka på många sätt.”
- Dan Marma - Systemtekniker
0

Se hur lösningsingenjörer uppfyller kundernas behov med hjälp av Lucid

Kontakta säljare

Kom igång

 • Kontakta säljare

Produkter

 • Lucidspark
 • Lucidchart
 • Lucidscale
SekretessRättsligCookieinställningarCookiepolicy
 • linkedin
 • twitter
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • glassdoor
 • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.